Vilém Kinský při spiknutí Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II.

Národní památkový ústav za podpory Ministerstva kultury zahajuje na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí výstavu reflektující diplomatickou činnost hraběte Viléma Kinského ze Vchynic a Tetova v letech 1630–1634 při spiknutí generallisima císařské armády, frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému. Dobové záznamy a artefakty zasadí tehdejší události do kontextu politického vývoje evropského kontinentu. Výstava je přístupna do konce října 2018.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii je tématem, kterým v roce 2018 pokračuje úspěšný dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů. Jeho cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou. V letošním roce se projekt zaměřuje na téma šlechtické diplomacie. Na zámku v Benešově nad Ploučnicí je toto téma spojeno s českým šlechtickým rodem Kinských.

Výstava Vilém Kinský – diplomat ve službách Albrechta z Valdštejna 1630–1634" přibližuje roli hraběte Viléma Kinského v letech 1630–1634 při spiknutí generallisima císařské armády, frýdlantského vévody Albrechta z Valdštejna proti císaři Ferdinandovi II. Štýrskému.

„Jsem velmi rád, že můžeme na státním zámku v Benešově nad Ploučnicí přiblížit veřejnosti diplomatické aktivity člena českého šlechtického rodu Kinských během tzv. Valdštejnova spiknutí. O to větší mám radost, že zahájení výstavy proběhlo za osobní účasti Dr. Francesca Kinský dal Borgo a jeho rodiny“ uvedl kastelán zámku a autor výstavy Zdeněk Henig.