Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

72

0 Kč

PDF 26,77 MB

Download
Metodika identifikace hodnot památek zahradního umění, program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI 2011-2015), projekt DF12P01OVV044: „Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování.“

Cílem metodiky je definice postupu identifikace hodnot památek zahradního umění jako odborného památkového průzkumu, sloužícího jako metodický nástroj pro naplňování požadavků obsažených jednak v aktuálně platné české legislativě, jednak v doporučeních formulovaných k problematice hodnot kulturního dědictví ve významných mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví.  
Dílčím cílem metodiky je formulovat zásady pro racionální a odborně fundované vypracování specifikace kulturně historického významu hodnocené památky.