Zprávy památkové péče 2018/příloha

Detailed information

Year:

2018

Place:

Praha

label_resume_language:

English

Number of pages:

107

149 Kč

in stock

Buy

K ročníku 2018 Zpráv památkové péče vyšla letos samostatná příloha. Přináší pohled do Programu restaurování movitých kulturních památek, realizovaného Ministerstvem kultury ČR ze státního rozpočtu. Program funguje od roku 1998 a v letošním roce tak vstupuje již do třetího desetiletí své existence. Za dvacet let dosavadního působení Program podpořil obnovu a tím i záchranu mnoha významných movitých kulturních památek České republiky. Příloha přináší stručný přehled významných obnov, které byly provedeny v jednotlivých krajích, doplněný bohatou obrazovou přílohou.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop