Ars naturam adiuvans. Sborník příspěvků k poctě profesora Miloše Stehlíka

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2003

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech, German

label_resume_language:

Czech, German

Number of pages:

211

ISBN:

80-86752-12-7

250 Kč

last few

Buy

250 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládá soubor statí vztahujících se zejména k období baroka (Ingeborg Schemper-Sparholz, Jiří Kroupa, Lubomír Slavíček, Zdeněk Kazlepka, Aleš Filip, Tomáš Jeřábek, Lubomír Olšovský, Mojmír Horyna, Milan Togner, Miloš Štědroň), pouze příspěvek Jana Sedláka je věnován moderní architektuře.

České příspěvky s německým resumé, německý příspěvek s českým resumé.

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop