Dějiny evropské architektury I.

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-88339-05-2

660 Kč

Out of stock

660 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Téměř po padesáti letech od vzniku rukopisu dostává čtenář do rukou první ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Jednotlivé díly knihy budou vycházet postupně v letech 2019–2022.
První díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty, řeckého kmene Dórů i umění Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii. V druhém díle s názvem Umění antického světa autor brilantně analyzuje řeckou, římskou a helénistickou architekturu i klenební systémy Byzance a raného středověku. Třetí díl bude obsahovat umění středověku v západní Evropě, počínaje Karlem Velikým a konče pozdní gotikou 15. století. Čtvrtý, poslední díl přiblíží umění renesance, baroka a naší přítomnosti. Na jeho konci čtenář najde přehled Menclových životopisných dat, jeho bibliografii a krátké studie hodnotící jeho vědeckou, památkovou a pedagogickou činnost. Knihu obohacují Menclovy autorské fotografie.


Publikace vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Obsah:

Naděžda Goryczková a Katarína Kosová / Slovo úvodem
Helena Soukupová / Dějiny evropské architektury v interpretaci Václava Mencla
Ediční poznámka
Václav Mencl / Úvod
I. Umění starověkých říší v předním orientu a Egyptě
A) Primární formy antropomorfizace kosmu

 • Umění Mezopotámie (3500-1500 př. Kr.)
 • Mýtus věčného života. Umění Staré (2700-2300) a Střední (2060-1785 př. Kr.) říše v Egyptě
 • Paláce minojských měst na Krétě (2100-1400 př Kr.)

B) Kulminace a nové počátky, dotyky, rozpady a synkrese (1500-500 př Kr.)

 • Hrady achajských Řeků ve východním Středomoří (1600-1250 př Kr.)
 • Kultovní chrámy Nové říše v Egyptě (1550-1080 př. Kr.)
 • Paláce a města chetitských králů v Malé Asii a v severní Sýrii (1900-700 př. Kr.)
 • Paláce dynastie Manneovců (10.-9. stol. př. Kr.) v západní Persii
 • Paláce Novoasyrské říše (720-612 př. Kr.) a pevnosti Churitů ve státě Urartu (8. stol. př. Kr.)
 • Města Novobabylonské říše (612-539 př. Kr.)

II. Umění antického světa
A) Chrámy řeckých svobodných měst a achaimenovské paláce v Persii

 • Úvod
 • Dvorské umění perské říše za Achaimenovců (550-330 př. Kr.)

Resumé
Výklad odborných názvů
Literatura
Seznam vyobrazení
Rejstřík místní
Rejstřík jmenný


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop