Biblické příběhy na reliéfech chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2011

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

Czech, German

Number of pages:

67

460 Kč

Out of stock

Výpravná publikace s mnoha barevnými i černobílými ilustracemi pojednává o reliéfní výzdobě mosteckých empor, která je jednou z největších uměleckých realizací s reformačním akcentem na našem území. Jan Royt detailně popisuje výjevy z biblických příběhů, ztvárněné kamenickými mistry na poprsni empory, která obíhá celý prostor chrámové lodi.


Obsah:
  • K historii chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
  • Výzdoba a funkce mosteckých empor
  • Reliéfy mostecké empory
  • Resumé
  • Německé resumé

Adam a Eva / Oběť Abrahamova / David a Goliáš / Příběh proroka Daniela / Zuzana a starci / Jonáš a velká ryba / Lotova historie / Příběh spravedlivého Joba / Příběh Samsonův / Zvěstování / Narození Krista / Klanění tří králů / sv. Jan Křtitel / Podobenství o marnotratném synovi / Lazar a boháč / Kristus a cizoložnice / Vzkříšení Lazara / Ježíš promlouvá s celníkem Zacheem / Kristus na hoře olivetské / Nesení kříže / Ukřižování / Kladení do hrobu / Rozeslání apoštolů / Obrácení sv. Pavla / Odpočívající Kristus