Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 2014. Sochařství a památková péče

Detailed information

Year:

2014

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

141

ISBN:

978-80-87967-00-3

 

16. pokračování časopisu vydávaného brněnským pracovištěm Národního památkového ústavu pod novým názvem. Soubor odborných statí i informativních článků, jejichž autory jsou převážně odborní pracovníci Národního památkového ústavu, ale i externí přispěvatelé.

Tento svazek je zaměřen na téma sochařských děl a památkové péče na Moravě. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny v diachronní posloupnosti a vzhledem k použitému sochařskému materiálu (dřevo, kámen, jantar, štuk, románský cement) umělecko-historicky interpretují výsledky restaurování a přinášejí nová zjištění průzkumů od středověkých skulptur až po ornamentální dekor z románského cementu historizujících fasád 19. a 20. století. Všechny články představují závěrečná zhodnocení příkladných restaurátorských realizací sochařských děl na Moravě.

Obsah:
 • Miloš Stehlík: Editorial
 • Igor Fogaš, Kaliopi Chamonikola:  Oplakávání od brněnských minoritů
 • Tomáš Knoz: Renesanční arkáda zámku v Rosicích
 • Ladislav Werkmann: Restaurování renesančních arkád zámku v Rosicích
 • Zdeněk Vácha: Oltář sv. Šebestiána z roku 1580 v opatské kapli premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce
 • Miloš Stehlík: Barva a valér v sochařské tvorbě Jiřího Antonína Heinze
 • Kateřina Knorová, Jan Knorr: Poznámky k restaurování Heinzových skulptur ve znojemském dominikánském kostele
 • Jiří Kudrna: Restaurování sochy Krista nesoucího kříž z kapličky křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově
 • Lenka Kalábová: Jantarový domácí oltářík ze zámku Rájec nad Svitavou. K jednomu druhu artificialii kunstkomor na Moravě
 • Pavla Cenková: Pomník Josefa II. v Brně. „Ztráta bez náhrady“
 • Zoja Matulíková: Románský cement v restaurátorské praxi. Návrat zapomenutého pojiva uměleckořemeslné výzdoby historizujících fasád 19. století a I. poloviny 20. století
 • Rozmanitosti - konference, semináře, výstavy 2014