Zapomenuté tváře. Katalog portrétů z loketských sbírek a historie městského muzea v Lokti

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2013

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Language:

Czech

Number of pages:

108

ISBN:

978-80-904960-2-6

Kniha vyšla jako druhý svazek edice MEMORIA, která se věnuje regionálnímu umění severozápadních Čech.

Obrazová publikace s barevnými reprodukcemi vybraných podobizen ze sbírek, které byly postupně shromážděny na loketském hradě, přináší zejména dávno zapomenuté tváře zdejší honorace, představitelů samosprávy a hospodářského, kulturního a společenského života své doby. Cennými objevy jsou také vlastní podobizny některých regionálních umělců. Pro veřejnost může být velkým lákadlem skutečnost, že až na výjimky jsou zatím tato díla dlouhodobě uchovávána v depozitářích a nebyla nikdy publikována. Výběr není omezen jen na samotný Loket, do katalogu jsou rovněž zařazeny významné osobnosti i zcela anonymní postavy z Horního Slavkova, Kraslic, Krásna, Sokolova a dalších míst Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje nebo z Prahy. Často se jedná o jediná dochovaná vyobrazení jejich podoby. Mnohá jména autorů těchto děl mezitím upadla do zapomnění a díky katalogu se vůbec poprvé dostávají do odborné literatury.

Obsah:
  • Historie městského muzea v Lokti
  • Katalog portrétů
  • Jmenný rejstřík ke katalogu
  • Medailony autorů portrétů
  • Prameny a literatura