Dějiny evropské architektury I.

Podrobné informace

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

208

ISBN:

978-80-88339-05-2

catalog Tištěná verze

660 Kč

Rozebráno

Téměř po padesáti letech od vzniku rukopisu dostává čtenář do rukou první ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evropské architektury. Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Jednotlivé díly knihy budou vycházet postupně v letech 2019–2022.
První díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty, řeckého kmene Dórů i umění Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii. V druhém díle s názvem Umění antického světa autor brilantně analyzuje řeckou, římskou a helénistickou architekturu i klenební systémy Byzance a raného středověku. Třetí díl bude obsahovat umění středověku v západní Evropě, počínaje Karlem Velikým a konče pozdní gotikou 15. století. Čtvrtý, poslední díl přiblíží umění renesance, baroka a naší přítomnosti. Na jeho konci čtenář najde přehled Menclových životopisných dat, jeho bibliografii a krátké studie hodnotící jeho vědeckou, památkovou a pedagogickou činnost. Knihu obohacují Menclovy autorské fotografie.


Publikace vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Obsah:

Naděžda Goryczková a Katarína Kosová / Slovo úvodem
Helena Soukupová / Dějiny evropské architektury v interpretaci Václava Mencla
Ediční poznámka
Václav Mencl / Úvod
I. Umění starověkých říší v předním orientu a Egyptě
A) Primární formy antropomorfizace kosmu

 • Umění Mezopotámie (3500-1500 př. Kr.)
 • Mýtus věčného života. Umění Staré (2700-2300) a Střední (2060-1785 př. Kr.) říše v Egyptě
 • Paláce minojských měst na Krétě (2100-1400 př Kr.)

B) Kulminace a nové počátky, dotyky, rozpady a synkrese (1500-500 př Kr.)

 • Hrady achajských Řeků ve východním Středomoří (1600-1250 př Kr.)
 • Kultovní chrámy Nové říše v Egyptě (1550-1080 př. Kr.)
 • Paláce a města chetitských králů v Malé Asii a v severní Sýrii (1900-700 př. Kr.)
 • Paláce dynastie Manneovců (10.-9. stol. př. Kr.) v západní Persii
 • Paláce Novoasyrské říše (720-612 př. Kr.) a pevnosti Churitů ve státě Urartu (8. stol. př. Kr.)
 • Města Novobabylonské říše (612-539 př. Kr.)

II. Umění antického světa
A) Chrámy řeckých svobodných měst a achaimenovské paláce v Persii

 • Úvod
 • Dvorské umění perské říše za Achaimenovců (550-330 př. Kr.)

Resumé
Výklad odborných názvů
Literatura
Seznam vyobrazení
Rejstřík místní
Rejstřík jmenný


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat