Prohlídkové okruhy

Nejstarší budova celého zámeckého komplexu nabízí nejen unikátní obrazovou galerii rodů Thunů a Salmů, ale i gotické plastiky a původní malby.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč (dospělí)
 • délka 45 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Prohlídka klasického šlechtického sídla z období přerodu vladislavské gotiky a renesance – tzv. saské renesance.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 120 Kč (dospělí)
 • délka 60 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Volfův palác

Ve Wolfově paláci je umístěna expozice s historickými hodinami, od počátku srpna 2016 jsou veřejnosti zpřístupněny i lovecké salonky ve druhém patře Wolfova paláce.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 50 (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 250 Kč (dospělí)
 • délka 135 minut
 • max. 25 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny