Horní zámek

Paustové z Liebstadtu 1613–1628

Měšťanský kupecký rod Paustů pocházel z městečka Liebstadtu, které leží v Sasku poblíž města Pirny. Do Čech se koncem 16. století přistěhoval bohatý člen této rodiny Jonáš Paust (*1555 – †26. 6. 1615) a usadil se v Děčíně, kde se stal brzy známým velkoobchodníkem, bankéřem a rejdařem. V roce 1604 byl Jonáš Paust povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Liebstadtu a roku 1610 do stavu rytířského. Měl s manželkou Annou roz. Büchwerovou tři syny, Haubolda (†1659), Jonáše (*1602 – 10. 10. 1648), Maxmiliána a dcery Alžbětu a Markétu (*17. 2. 1588 – †1625).

V roce 1606 koupil Jonáš Paust z Liebstadtu od Haubolda ze Starschedelu 6 vesnic a hrad Ostrý s dvorem. Nový majetek připojil k Velké Bukovině. O několik let později v roce 1613 koupil Jonáš Paust opět od Haubolda ze Starschedelu ještě dvě vesnice, půl města Benešova a Horní zámek, do kterého přesídlil z Děčína se svou rodinou. Tak došlo opět ke spojení panství náležející k Hornímu zámku v jeden celek. Dne 26. června 1615 zemřel Jonáš Paust z Liebstadtu a byl pohřben v benešovském kostele. Po jeho smrti spravovala panství energická vdova – paní Anna Paustová rozená Büchwerová.

Markéta Paustová z Liebstadtu, dcera Jonáše Pausta se dne 3.března 1615 vdala za Antonína mladšího ze Salhausenu (*17. 2. 1588 – †1625), který sídlil ve dvoře v Markvarticích.

Do roku 1623 spravovala vdova Anna Paustová majetek za své děti. Ještě téhož roku uzavřela s nimi vyrovnání, a to tak, že synům Jonášovi, Hauboldovi a Maxmiliánovi připadl všechen pozemkový majetek po zemřelém otci s tím, že jejich povinností bylo vyplatit sestry Alžběta a Markétu.

Protože bratři Haubold, Jonáš a Maxmilián Paustové z Liebstadtu byli v době stavovského povstání v roce 1618 ještě nezletilí, tak se jich nijak nedotkla rozsáhlá konfiskace, jako části okolní šlechty. Bratří na zděděném majetku vládli společně až do roku 1628, kdy prodali polovinu města Benešova a Horní zámek s příslušným panstvím Zikmundovi z Wolkensteina a ponechali si hrad Ostrý s dvorem a příslušným majetkem. Příslušníci rodiny Paustů z Liebstadtu po prodeji bydleli v městě Benešově blízko kostela, pravděpodobně v čp. 71.